Serving the Needy - Peru

Het oude Peru vormde de zetel van verscheidene belangrijke beschavingen, waarvan het rijk van de Inka's wel de bekendste is. In 1533 werd dit rijk door Spaanse conquistadores veroverd. In 1821 verklaarde Peru de onafhankelijkheid, en in 1824 werden de laatste Spaanse legers verslagen. Na 

Ancient Peru was the seat of several prominent Andean civilizations,
most notably that of the Incas whose empire was captured by Spanish
conquistadors in 1533. Peru declared its independence in 1821, and
remaining Spanish forces were defeated in 1824. After a dozen years
of military rule, Peru returned to democratic leadership in 1980.

Binnenkort volgt hier meer informatie over een nieuw project: straatkinderen Lima, in samenwerking met het Peruaans-Roemeense echtpaar Walter en Lixandra Figueroa.