bijbels onderwijs wereldwijd

De wereld wacht op Bijbels onderwijs. Klim ook op die wagen!

Wie kent Filippus niet?

"Begrijpt u wat u leest?" De ontmoeting van de evangelist Filippus met de Ethiopische afgezant (Handelingen 8) heeft ons veel te zeggen. 

Filippus klimt op de wagen en verkondigt Jezus aan de Afrikaan.

Deze geschiedenis vormt de inspiratiebron voor stichting Philippus.  

De echo van de eunuch

Bijbels onderwijs is het middel bij uitstek om Gods Koninkrijk uit te breiden. Het is het antwoord op de vraag van de Afrikaanse eunuch: "Hoe zou ik het kunnen begrijpen, als niemand mij de weg wijst?" 

Daarom is Philippus opgericht. Een jonge organisatie met een open blik en passie voor Gods koninkrijk! Met nu al projecten in Bangladesh, Curaçao, Peru en Zuid-Afrika. Ook vanuit Indonesië en Syrië bereikten ons dringende vragen om hulp bij onderwijsprojecten. Wereldwijd klinkt luider dan ooit de roep om Bijbels onderwijs. Het is de echo van de eunuch: Wie wijst ons de Weg? 

Koepel

Philippus ondersteunt plaatselijke onderwijsinitiatieven. Financieel, vakinhoudelijk en indien nodig ook met mensen. Philippus wil daarnaast ook een koepel zijn voor initiatieven die vanuit Nederland worden ondernomen. 

  

Philippus is een interkerkelijke zendingsorganisatie. Lees hier meer over onze identiteit en onze missie.


Jouw gift voor Philippus! Doneer hier eenvoudig en snel.


Wist je dat drie miljard (3.000.000.000) mensen nog niet met het Evangelie zijn bereikt? Dat is 40% van de wereldbevolking!

Bid voor
de 'onbereikten van de dag': 

Journaal


Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen