Roemenië:
Carry the Light!

Walter en Lixandra hebben niet alleen een groot hart voor evangelisatie en de zorg voor kinderen en behoeftigen, maar ook voor het inspireren, mobiliseren en toerusten van Gods kerk voor de missie die Hij ons heeft gegeven.

Sinds juni 2022 gaat hun missie verder onder de naam ‘Carry the Light! – een internationale en interkerkelijke bediening met als missie:

God verheerlijken en bijdragen aan Zijn koninkrijk door:
- het op zoek gaan naar verlorenen
- het zorgen voor behoeftigen
- het maken van discipelen
- het ‘injecteren’ van de visie en het voorstuwen van de missie

Over ons en onze passie

Walter Ruiz Figueroa

Ik ben geboren in Peru, in de donkere tijd van diepe armoede onder een terroristisch bewind. Ik groeide er op zonder vader, en moest vanaf mijn zesde werken om samen met mijn broers het gezin te onderhouden.

Op mijn zestiende mocht ik de Heere Jezus Christus aannemen. Ik raakte betrokken bij het zendingswerk en volgde een opleiding aan de NEWMA zendingsschool in Peru. 

"Ik dien de armen met daden en met het Woord van God, omdat ik uit eigen ervaring weet hoe het is om in deze omstandigheden te leven."

Lixandra Ruiz Figueroa

Ik ben geboren in Roemenië, ten tijde van het communisme. Ik groeide op als atheist, temidden van de honger en de duistere omstandigheden die het dictatoriale bewind met zich meebracht. 

In 1990, na de val van het communisme, heb ik de Heere Jezus Christus ontvangen. Ik raakte betrokken bij het zendingswerk onder kinderen, zowel uit gezinnen als weeshuizen.  

Na mijn universitaire opleiding heb ik twintig jaar als Executive Assistant gewerkt bij verschillende multinationals, waardoor ik kon getuigen onder hooggeplaatsten en hen kon helpen om ook hun naasten te zien.

"God roept mij naar het zendingsveld om de behoeftigen te dienen."Read our (English) flyer

Click to enlarge