Wanneer de evangelist Filippus de wagen met de Ethiopische afgezant in het oog krijgt, zegt de Geest tegen hem: “Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen!” (Hand.8:29) 

Het logo van stichting Philippus verwijst naar deze wagen (engels: Chariot). 

Philippus is volgens de Latijnse (en oud-Nederlandse) spelling weergegeven. Internationaal herkenbaar!

De slogan "Klim op die wagen" is uiteraard afgeleid van de opdracht die Filippus te horen kreeg. Het spoort ons allemaal aan om, op welke wijze dan ook, in actie te komen om de goede boodschap ("Evangelie") te verspreiden. 

Voor internationale herkenbaarheid luidt de slogan "Join the Chariot", ontleend aan de Engelse vertaling: "And the Spirit said to Philip, “Go over and join this chariot.” (Acts 8:29, ESV)