Wanneer de evangelist Filippus de wagen met de Ethiopische afgezant in het oog krijgt, zegt de Geest tegen hem: “Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen!” (Hand.8:29) 

Het logo van stichting Philippus verwijst naar deze wagen (engels: Chariot). 

Philippus is volgens de Latijnse (en oud-Nederlandse) spelling weergegeven. Internationaal herkenbaar!

De slogan "Join the Chariot" is ontleend aan de Engelse vertaling: "And the Spirit said to Philip, “Go over and join this chariot.” (Acts 8:29, ESV)