Jouw project?

Heb je zelf een werkterrein in gedachten en wil je worden uitgezonden in samenwerking met Philippus en je gemeente?

Neem dan contact op met ons!

Samen onderzoeken we de mogelijkheden.

Klim ook op die wagen!

Ook vandaag wacht de wereld op het Evangelie. En op uitleggers daarvan. Philippus brengt Bijbels onderwijs naar

Afrikanen, Arabieren, Aziaten en Indianen. Naar iedereen die het Goede Nieuws moet horen.

Wat is jouw aandeel?

Philippus vraagt je gebed voor dit werk. Want bidders bouwen!

Steun het werk met een gift. Eenmalig of structureel. 

“Sta op en ga naar het zuiden...” (Hand. 8:26)

Een engel zond Filippus op weg. En hij ging meteen. Wijst God jou de weg, om anderen te ontmoeten en Zijn belofte

duidelijk te maken? Sta dan op en volg het voorbeeld van Filippus. We hebben diverse vacatures voor vrijwilligers. 

Eén ding is zeker: God gebruikt mensen om Zijn koninkrijk te bouwen. Mensen als Filippus. Mensen als u en jij.