Peru: Casa Segura

Peru, een land met veel kinderen uit risicosituaties.

In Peru is het katholieke geloof sterk vermengd met de oude, heidense religie van de Inka's. Vaak zijn er feesten waarbij rond kruisbeelden gedanst. Men draagt dan duivelse maskers uit de Inkatraditie. De combinatie van deze feesten met de armoede van veel gezinnen leidt vaak tot alcoholverslaving onder zowel mannen als vrouwen. Dat werkt verwoestend door, met als gevolg: gebroken gezinnen, huiselijk geweld en seksueel misbruik van kinderen. Veel beschadigde kinderen komen terecht in de opvangplekken van de overheid die overvol zitten.

Gezinsvervangend tehuis: wel mogelijk maar geen subsidie.

Het Boliviaanse zendingsechtpaar Andrés en Jessica Melgar met hun vijf kinderen weten zich geroepen om kinderen uit risicosituaties een veilig thuis te bieden. Ze huren daarom sinds 2019 een groot huis. Hier is nu gezinsvervangend tehuis “Casa Segura” (veilig huis) gevestigd. Momenteel worden daar zo'n vijftien extra kinderen opgevangen. Sommige kinderen komen via de overheid binnen, maar ook via een familielid of buren.

In Casa Segura wonen de kinderen als één groot gezin. Ze ontvangen er liefde en aandacht in een veilige omgeving. Het ligt het echtpaar op het hart om deze kinderen zoveel mogelijk bijbels onderwijs mee te geven.  Daar doen ze dan ook alles aan, waaronder een wekelijkse bijbelclub voor alle kinderen uit de buurt.

Sinds begin 2022 is dit project onder de vleugels van het Philippusproject Andes Mission Peru genomen. Veldleider Karina Boza-Stijnen zag de nood, en in samenwerking met Philippus werd een overeenkomst gesloten teneinde het project van de nodige fondsen en aansturing te voorzien. Dat was hard nodig, want gezinsvervangende tehuizen worden in Peru dan wel erkend, maar ze ontvangen geen subsidie van de overheid. Andrés en Jessica wisten vaak niet of ze met het voedsel het eind van de maand wel zouden halen...

Een christelijke school: "Héroes de Fe"

Inmiddels zijn de kinderen ook aan de plaatselijke christelijke school ingeschreven, waardoor tevens het christelijk onderwijs voor deze en andere kinderen in de regio beter gewaarborgd kon worden.
Lees meer over de school, "Héroes de Fe" (Geloofshelden), en het project om deze school in haar voortbestaan te helpen.

Het zendingsechtpaar Andres en Jessica Melgar
met hun (eigen) kinderen. 

Ondertekening overeenkomst met Karina en Yojan van AMP

Yojan speelt en zingt met de kinderen van Casa Segura