Philippus is geheel afhankelijk van giften.

Uw gift (eenmalig of periodiek) is van harte welkom op onderstaand rekeningnummer:

NL61 RABO 0332 6639 49
(t.n.v. stichting Philippus)

Of nog gemakkelijker: vul het machtigingsformulier in. 

 

Philippus is een door de belastingdienst erkende ANBI.

Dat betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.