Philippus is geheel afhankelijk van giften.

Uw gift (eenmalig of periodiek) is van harte welkom op onderstaand rekeningnummer:

 

NL61 RABO 0332 6639 49 (t.n.v. stichting Philippus)

 

Of nog gemakkelijker: vul het machtigingsformulier in. 

 

Philippus is een door de belastingdienst erkende ANBI.

Dat betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.