Word Kartrekker!
Over managers en menners

“Kartrekkers”- zo noemen wij onze partners uit het bedrijfsleven.

Zo blijven we in de beeldspraak rondom het Filippus-verhaal uit Handelingen 8: Voeg u bij deze wagen! (Join this chariot!) (Acts. 8:29)

Filippus klom op de wagen en verkondigde Jezus aan de Ethiopische afgezant. Aan deze geschiedenis ontleent stichting Philippus haar naam.

Dit werk vraagt om hulp van mensen uit het bedrijfsleven. Managers met een hart voor het Koninkrijk van God. Ondernemers die hun mogelijkheden willen inzetten om deze kar te helpen trekken. 

Wagenmenners dus. Eigenlijk zijn managers dat al. De oorsprong van het woord manage ligt in de paardenwereld, zie hiernaast het uittreksel uit het etymologisch woordenboek.

Bent u zo’n "menner" met een hart voor zendingswerk? Vindt u het belangrijk dat het Evangelie aan het hart van mensen wordt gelegd? Of dat nu een “machtig heer van Candace” betreft, of een armoedzaaier uit Bangladesh…

Wij van Philippus klimmen op de wagen. Helpt u hem trekken? Join the Chariot - word Kartrekker!

Hoe wordt u Kartrekker?

U kunt deelnemen aan het Kartrekkersprogramma vanaf 100 euro per maand.

Neem contact op met de voorzitter van het bestuur, Kees Moerman.

Of meldt u direct aan via het formulier.

Welkom in ons Kartrekkersprogramma!

 

(Etymologisch Woordenboek)

 

manage (v.)

1560s, probably from Italian maneggiare "to handle," especially "to control a horse," ultimately from Latin noun manus "hand" (from PIE root *man- (2) "hand"). Influenced by French manège"horsemanship" (earliest English sense was of handling horses), which also was from Italian. Extended to other objects or business from 1570s. 

 


Ja, ik word ook Kartrekker.

Onze Kartrekkers: