Het bestuur van stichting Philippus

 

Kees Moerman, Lelystad (voorzitter)

voorzitter@stichtingphilippus.org

Telefoon: 06 1907 97 95

Adriaan Laseur, Kampen (secretaris)

Remco Zetzema, Nijkerk (penningmeester)

Kees van den Berg, Putten

(algemeen bestuurslid)