Ds. Mrinal Ratna ('Pastor Mark') voor het huisje waar hij zelf in grote armoede opgroeide.

Monthly Report Dec 2022
PDF – 838,8 KB 286 downloads

Bangladesh: Delight Primary School and Children Home

Pastor Mrinal Ratna uit Bangladesh heeft hart voor zijn volk. Hij kent, ook uit eigen ervaring, de grote armoede en ziet de geestelijke nood.

Om die reden heeft hij "Delight Foundation" opgericht, een Bengaalse organisatie  met als projecten: Delight Children Home, Delight Primary School en Delight Educare Centre. 

Het is Mrinals droom om opvang en onderwijs te realiseren voor 500 noodlijdende kinderen uit het hele land. Wezen, halfwezen, maar ook kinderen uit schrijnende armoede, waar ouders minder dan 3 dollar per dag hebben te besteden.

Daarom zijn dit soort opvangcentra in Bangladesh nog steeds een zegen. Hier kunnen kinderen in alle veiligheid aan hun toekomst bouwen, en ontvangen ze een christelijke opvoeding. 

In zijn geboortedorp Kaligram vangt Mrinal momenteel zo'n 40 kinderen op. Verzoeken om kinderen op te nemen komen vanuit heel Bangladesh.

Philippus wil deze droom van ds. Ratna helpen realiseren.  


Luister naar de droom van pastor Mrinal Ratna

Lees - en bekijk - hieronder het verslag van een bezoek aan dit project in het voorjaar van 2018.

Groeten en een oproep uit Bangladesh

Kees Moerman

“U groeten de Gemeenten van Azië!”
Zo mag ik, met de woorden van Paulus aan Korinthe, mijn kort verslag van een bezoek aan Bangladesh wel beginnen. Eind maart heb ik me daar, samen met enkele vrienden, georiënteerd op een aantal nieuwe projecten. De directe aanleiding voor dit bezoek: vanuit mijn vorige werkkring had ik een aantal nog onbeantwoorde hulpvragen die mij op het hart lagen. De projecten in Bangladesh werden mij aangereikt door ds. Leo Molenaar, Bangladeshkenner en predikant van de Hervormde Gemeente te Bruinisse.

“De jonge kerk”, zo wordt de kerk van Azië wel genoemd. Naast "de groeiende kerk” van Afrika en -helaas- "de lege kerk” van Europa. Kerkhistorisch gezien een opvallende ontwikkeling. Immers, vanuit (Klein-) Azië bereikte ooit het Evangelie Europa! Nu, in het “Verre Azië”, zien we een omgekeerde trend. De kerk komt er op, vaak tegen de verdrukking in.

In Bangladesh vormen christenen nog slechts een minieme minderheid: minder dan 1% van de ca. 160 miljoen Bengalen. Toch heeft deze jonge kerk ons, de oude kerk van Europa, veel te leren. Lessen in geestelijk elan, vertrouwen, moed. Maar ook in betrokkenheid op de naaste, ongeacht of deze nu Christen, Moslim of Hindu is.

Een project waar ik sterk van onder de indruk kwam, betrof het Delight Children's Home in het plattelandsdorpje Kaligram. Een persoonlijk initiatief van Pastor Mrinal Ratna. Een jeugdige predikant die stamt uit een oud en arm Hindu geslacht dat tot bekering is gekomen door het werk van de bekende zendeling William Carey. Momenteel worden 40 kinderen vanuit heel Bangladesh in een eenvoudige, gehuurde woning opgevangen, waar ze basisonderwijs en een christelijke opvoeding ontvangen. Het betreft kinderen die wees of halfwees zijn, of simpelweg niet door de eigen familie kunnen worden onderhouden. Pastor Mark (zijn Engelse naam) heeft een grootse visie: uitgroeien tot een campus voor 500 kinderen met voorzieningen waar ook het dorp van kan profiteren. Een terrein van 7 hectare kan worden aangekocht - als er geld is. De gebedsgroep van Mark bidt om drie zaken die nodig zijn om dit te realiseren: God zelf, mensen van God, en middelen. Het maakt je nederig om te ervaren dat men ons als de “mensen van God” beschouwde die deze nood ook in het Westen onder de aandacht willen brengen. We hopen dat met Gods hulp via stichting Philippus waar te kunnen maken. Daarom laat ik de groeten vanuit Azië vergezeld gaan van een oproep: gedenk deze zusters en broeders uit Bangladesh in uw gebeden. En laat uw gebed vergezeld gaan van uw gaven! Toen ik daar rondliep, moest ik denken aan wat Paulus schreef: “want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn.” (1 Kor. 16:9).

Hartelijk dank, of op z’n Bengaals: ধন#বাদ