"De bergen zullen voor het volk vrede dragen"

In samenwerking met het project Andes Mission Peru (AMP) wil Philippus ook in Peru vorm geven aan haar missie: zending via onderwijs. AMP is een Nederlands-Peruaans project dat zich richt op evangelisatie onder kinderen, jongeren en volwassenen in het Andesgebied van Peru. Naast de deze activiteiten wordt er ook praktische hulp geboden aan kinderen met een beperking. Dit gebeurt met name via zogenaamde equitherapie, een vorm van therapie waarbij paarden worden ingezet. De kern van de activiteiten vindt plaats in de “Heilige Vallei van de Inka’s”, nabij de stad Urubamba. Het echtpaar Karina en Yojan Boza-Stijnen beschikt hier over een ranch, van waaruit toeristische paardrijtochten worden aangeboden. Het toerisme in deze streek, gelegen tussen Cusco en de grote trekpleister Machu Picchu, is sterk in opkomst. 

Andes Mission Peru

Andes Mission Peru (AMP) wil kinderen doen ervaren dat ze er mogen zijn. Zij wil een plek bieden waar kinderen zich thuis voelen. Waar ze Gods Woord, liefde en genade voor zondaren persoonlijk leren kennen en Jezus Christus door het geloof als hun verlosser aannemen, zodat ze voor Hem gaan leven.

Het werk van Andes Mission Peru vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de lokale baptistengemeente in Urubamba, Cusco. Vanuit Nederland wordt het initiatief ondersteund door de zendende gemeente ICF Utrecht en door een Support Team. Dit team richt zich ook op fondswerving voor de verschillende activiteiten van AMP. 

In juli 2013 zijn de eerste officiële kinderbijbelclubs opgezet. Daarna ontstond er al snel vraag naar meer clubs in de armste wijken rond het dorp Urubamba. Vanaf 2016 zijn er meerdere kinderbijbelclubs. Op deze wijze worden er zo'n 100 kinderen per week bereikt met het Levenbrengende Evangelie. Een aantal clubs valt onder de directe verantwoordelijkheid en coördinatie van Karina. Andere clubs zijn met hulp van AMP opgezet en functioneren nu zelfstandig of krijgen alleen nog financiële en materiële steun.

Karina geeft ook wekelijks bijbelles in een opvanghuis voor kansarme kinderen. Verder verzorgt ze cursussen kinderevangelisatie voor toekomstige kinderwerkers.

Zendingswerker: Karina

Karina Stijnen is Nederlandse, in 2011 getrouwd met de Peruaan Yojan Boza. Ze hebben een dochtertje, Gabriela (2015). Karina is verpleegkundige (met tropencursus) en heeft bij IKEG (CEF) cursussen voor kinderevangelisatie gevolgd. Zij heeft in veel landen vrijwilligerswerk verricht op projecten in diverse settings. Echtgenoot Yojan is officieel toeristengids en biedt paardrijtochten aan voor toeristen. Op deze manier voorziet het echtpaar grotendeels in het eigen levensonderhoud.

Als tiener al had Karina het verlangen om ooit ergens in het buitenland te wonen en te werken om zo het evangelie te kunnen delen.

In Peru was de geestelijke nood duidelijk zichtbaar. Kinderen groeien er op in een Rooms-Katholieke traditie die doordrenkt is van het heidendom. Beelden van Jezus, Maria, heiligen en maagden worden volop vereerd. Kinderen weten niet beter dan dat het dansen met duivelmaskers in een optocht een ‘christelijk feest’ is...

Veel gezinnen in de dorpjes van het Andesgebergte zijn arm en het leven is er eentonig. Er is veel alcoholmisbruik en kinderen zijn vaak de dupe van ruzies in het gezin. Als tiener nemen ze al gauw allerlei slechte morele gewoonten over.
Kinderen met een handicap worden in de Andesdorpjes nog vaak ‘weggestopt’, waardoor ze vaak een miserabel leven in het verborgen leiden. 

Wat is equitherapie?

Equitherapie of therapeutisch paardrijden wordt aangewend om kinderen en volwassenen met lichamelijke of psychische problemen te helpen en/of hun ontwikkeling te bevorderen. Het paard is hierbij als het ware de "co-therapeut". Er wordt gewerkt aan vaardigheden op lichamelijk, mentaal, sociaal en emotioneel vlak.

In 2015 gingen Yojan en Karina in hun omgeving op zoek naar kinderen met een handicap. Het begon met één tiener, Janina, die al ruim 15 jaar op bed lag met een meervoudige handicap. Inmiddels zijn Yojan en Karina beiden gecertificeerde "Instructeurs van Therapeutische Paardrijactiviteiten," en ontvangen meerdere kinderen deze begeleiding.