Jouw zendingsproject onderdak!

Roemenië: Serving the Needy

Peru

Het oude Peru vormde de zetel van verscheidene belangrijke beschavingen, waarvan het rijk van de Inka's wel de bekendste is. In 1533 werd dit rijk door Spaanse conquistadores veroverd. In 1821 verklaarde Peru de onafhankelijkheid, en in 1824 werden de laatste Spaanse legers verslagen. Na 12 jaar militair bewind keerde Peru in 1980 terug naar democratisch bestuur. 

De kinderen van Lima: niños de la calle

De hoofdstad Lima telt negen miljoen inwoners. Velen leven in krottenwijken. Ongeveer een kwart tot een derde van alle Peruviaanse kinderen tussen 6 en 14 jaar werken lange uren in gevaarlijke mijnen of op bouwplaatsen. In Lima leven tienduizenden kinderen op straat, waar ze vaak al vanaf 5 jaar terecht komen. Velen van hen belanden in de criminaliteit en prostitutie. Gemiddeld overleeft een kind maar enkele jaren op straat. 

Een nieuw project

Op 24 november 2019 is het echtpaar Walter en Lixandra Ruiz Figueroa uitgezonden om onder de straatkinderen van Lima een project op te zetten. Hun missie: "Het holistisch Evangelie van Jezus Christus brengen aan de armen van Peru, en het inrichten van plekken waar kinderen fysiek, emotioneel en geestelijk gevoed worden."  

Walter en Lixandra zijn kerkelijk verbonden aan de International Christian Fellowship gemeente in Rotterdam. Stichting Philippus heeft hen samen met deze gemeente uitgezonden.  

Hieronder stellen Walter en Lixandra zich voor. 

Over ons en onze passie

Walter Ruiz Figueroa:

Ik ben geboren in Peru, in de donkere tijd van diepe armoede onder een terroristisch bewind. Ik groeide er op zonder vader, en moest vanaf mijn zesde werken om samen met mijn broers het gezin te onderhouden. Op mijn zestiende mocht ik de Heere Jezus Christus aannemen. Ik raakte betrokken bij het zendingswerk en volgde een opleiding aan de NEWMA zendingsschool in Peru. 

"Ik dien de armen met daden en met het Woord van God, omdat ik uit eigen ervaring weet hoe het is om in deze omstandigheden te leven."

 

Lixandra Ruiz Figueroa:

Ik ben geboren in Roemenië, ten tijde van het communisme. Ik groeide op als atheist, temidden van de honger en de duistere omstandigheden die het dictatoriale bewind met zich meebracht. 

In 1990, na de val van het communisme, heb ik de Heere Jezus Christus ontvangen. Ik raakte betrokken bij het zendingswerk onder kinderen, zowel uit gezinnen als weeshuizen.  

Na mijn universitaire opleiding heb ik twintig jaar als Executive Assistant gewerkt bij verschillende multinationals (als laatste Michelin).  

"God roept mij van het kantoor naar het zendingsveld om de behoeftigen te dienen."