Jouw zendingsproject onderdak!India - Project Rhema

Project Rhema stelt zich ten doel een aantal Indiase pastors te ondersteunen in hun lokale programma's.
Te denken valt aan evangelieverspreiding via onderwijs, een kinderprogramma, naschoolse opvang en voedseldistributie.

Pastor Prem

Pastor Prem biedt elke dag een maaltijd aan 50 kinderen aan. Na de maaltijd vertelt hij hen het Evangelie. 

Pastor Ritwik

Pastor Ritwik gaat een kinderprogramma opzetten. Dit is een naschoolse opvang waar onderwijs gegeven wordt vanuit de Bijbel. Tevens ontvangen ze lessen in hygiëne en sociale vaardigheden. Ook hier krijgen de kinderen een maaltijd.

Pastor Ajay

Pastor Ajay wil een gratis Disciple Training School (DTS) aanbieden. Hij heeft een oude school in bruikleen gekregen waar hij dit gaat opzetten. Via een DTS kunnen studenten God leren kennen, en Hem bekend maken op de plek waar Hij je wil hebben. Daarnaast wil deze Pastor weduwen en wezen ondersteunen, onder meer via een gaarkeuken. 

Initiatief

initiatiefneemster Karin van het Ende

Het initiatief voor het project Rhema lag bij Karin van het Ende uit Noordeinde. De nood in de wereld zag Karin eerder al in Tanzania, waar ze drie kinderen sponsort. Via haar vrijwilligersbaan bij stichting GlobalRize zette ze een sponsorprogramma op, waarbij collega's uit een derdewereldland voor een kleine vergoeding het evangelie online kunnen verspreiden. Uit deze activiteit vloeiden contacten voort met Indiase pastors. Nadat Karin deze had bezocht, besloot ze een project op te zetten om hen te ondersteunen. Bij stichting Philippus vond ze de paraplu om dit project onder te brengen.  

TOEKOMSTPLANNEN

De opzet van het project Rhema is om deze pastors te ondersteunen bij het realiseren van hun programma's.
Het ligt in de bedoeling om de pastors binnen drie jaar zelfstandig te maken. Help je mee?