Jouw zendingsproject onderdak!


Burkina Faso: Hart voor Burkina

 

Jezus zegt: Laat de kinderen tot Mij komen. Hieraan willen wij graag gehoor geven. Wij: dat is het Project Support Team 'Hart voor Burkina'.

Kinderen in Burkina Faso ontvangen op school geen bijbels onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren en ervaren dat God van hen houdt. Daarom creëren wij met behulp van lokale kerkleden elke donderdagmiddag een bijeenkomst voor kinderen uit de wijk. Zij maken hier kennis met het Evangelie op een manier die bij hun leeftijd past. De kinderen krijgen bijbels onderwijs, er wordt met hen gezongen, gedanst en gebeden en ook ontvangen zij een gezonde maaltijd. 

Daarnaast bieden wij de kerk ondersteuning bij haar evangelisatiewerk onder zowel kinderen als volwassenen. Dat gebeurt in woord en in daad: in en buiten de wijk wordt het Woord van God gebracht via het vertellen over Jezus, zang, dans en film. Maar ook door Zijn liefde door te geven via het uitdelen van voedsel aan erg arme mensen (christenen en niet-christenen), of het organiseren van andere activiteiten in de wijk.

Initiatief

Het initiatief voor dit project lag bij Alice de Ruiter uit Kampen. Zij is diverse jaren actief geweest voor een ander project in Burkina en heeft het land meerdere keren bezocht. Met behulp van één van haar Burkinese contacten is er samenwerking tot stand gekomen met een kerk in de hoofdstad Ouagadougou, de Eglise des Assemblées de Dieu Temple Elim

Toekomstplannen

Wij hopen dit project in de toekomst uit te kunnen breiden met sport, spel en onderwijs t.b.v. sociale en emotionele groei. Ook hopen we de kerk te kunnen helpen bij het ondersteunen van wezen en kinderen uit erg arme gezinnen, zodat deze ook naar school kunnen. 

Kinderen bij een waterpomp, Burkina Faso

Wonen in Burkina Faso

Initiatiefneemster Alice de Ruiter in een schoolklas,
Burkina Faso.


Ouagadougou, Burkina Faso: het team en de kinderen van project 'Hart voor Burkina'