Het logo van de stichting verbeeldt een kenmerkend aspect van het verhaal uit Handelingen: de (paarden)wagen. De evangelist Filippus krijgt van een engel de opdracht: “Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen!” (Hand.8:29) 

Philippus is gespeld volgens de oud-Nederlandse en Latijnse spelling. Internationaal herkenbaar!

De sierlijke S vormt tegelijkertijd de ‘wagen’. 

Het wiel straalt dynamiek uit.

De pay-off: "Teaching the Nations."

Want de wereld wacht op Bijbels onderwijs! 

De door de stichting gehanteerde slogan is:

"Join the Chariot"

(naar de Engelse vertaling "And the Spirit said to Philip, “Go over and join this chariot.” (Acts 8:29, ESV))

Teaching the Nations